SIGMA Benelux verlengde garantievoorwaarden

1) De gratis verlengde garantie betreft een verlengde fabrieksgarantie. Deze is aanvullend op de standaard 12 maanden Sigma fabrieksgarantie en geldt alleen voor objectieven.


2) De verlengde garantie wordt verleend door Sigma Benelux BV en is een tijdelijke actie.


3) De periode van verlengde garantie bedraagt 24 maanden en start 12 maanden na de datum zoals vermeld op de geprinte aankoopbon/kassabon.

4) Registratie voor verlengde garantie geschiedt op de web site www.sigmabenelux.com en kan worden aangevraagd binnen 8 weken na aankoop bij een verkooppunt zoals vermeld op de web site.

5) De gratis verlengde garantie geldt alleen voor nieuwe, ongebruikte, objectieven die door Sigma Benelux zijn geïmporteerd (dit is te herkennen aan het “Getting the best“ of “SIGMA Benelux” waardezegel aan de buitenzijde van de verpakking).

6) Alleen inwoners van de Benelux komen in aanmerking voor de verlengde garantie.

7) Voor nieuwe objectieven die niet officieel door Sigma Benelux BV zijn geïmporteerd geldt dat na insturen binnen 4 weken na aankoopdatum alsnog verlengde garantie kan worden verleend indien het verkooppunt door Sigma Benelux wordt erkent als officiële Sigma Benelux dealer (zie onze web site). Hiervoor zijn nodig: een leesbare kopie van het aankoopbewijs met daarop alle adresgegevens van het verkooppunt voorzien van de gegevens van koper en een kopie van de overeenkomende Europese garantiekaart voorzien van het serienummer. Sigma kan na controle de verlengde garantie toewijzen of alsnog afwijzen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

8) Als garantievoorwaarden gelden de algemene garantievoorwaarden van Sigma Benelux BV. zoals vermeld op de website.

9) Voor registratie moet de barcode op de buitenzijde van de verpakking en het serienummer zoals vermeld op de door Sigma bijgeleverde garantiekaart worden gebruikt

10) In geval van beroep op verlengde garantie moet het verstrekte garantiecertificaat, de Sigma garantiekaart (verstrekt bij het product) en de geprinte aankoopbon met aankoopdatum behorend bij het product getoond worden aan Sigma Benelux BV.

11) De verlengde garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar

12) Sigma Benelux BV is te allen tijde bevoegd zonder opgaaf van reden MySigma Accounts of product registraties te verwijderen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

13) Bewaart u het door Sigma Benelux verstrekte garantiecertificaat en de garantiekaart zorgvuldig. Sigma Benelux is niet aansprakelijk voor verlies hiervan en kan geen nieuwe documenten verstrekken.

© SIGMA Benelux B.V.