Privacyverklaring SIGMA BENELUX B.V.

 1. Wie is SIGMA Benelux B.V.

SIGMA Benelux B.V. (hierna SIGMA) is exclusief importeur en distribiteur van objectieven (lenzen), camera’s en accessoires van het merk SIGMA in België, Nederland en Luxemburg.

Naast de import en distributie is SIGMA verantwoordelijk voor after sales service, welke wordt uitgevoerd door haar eigen servicecentrum in Houten, Nederland.

SIGMA Benelux is een besloten vennootschap (B.V.) en gevestigd in Houten aan De Bouw 1B (3991SX). SIGMA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30101250.

 1. Welke informatie wordt door SIGMA verzameld en verwerkt?

MySIGMA

Via uw persoonlijke MySIGMA account krijgt u toegang tot uw productregistraties, webshop bestellingen en kunt u service aanvragen doen.

Om een MySIGMA account aan te maken heeft SIGMA de volgende gegevens nodig:.

 1. E-mailadres
 2. Wachtwoord
 3. Voornaam
 4. Achternaam

Garantie aanvragen, bestellingen plaatsen of reparatie aanvraag

Wanneer u een product registreert, een aankoop op onze webshop doet of een reparatie-aanvraag indient, heeft SIGMA onderstaande gegevens nodig om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.

Persoonsgegevens:      Voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres

Bedrijfsgegevens:         Rechtsvorm, bedrijfsnaam, adres, postcode plaats, contactpersoon c.q. vertegenwoordigingsbevoegde, telefoonnummer en e-mailadres

Betalingsgegevens:       Indien u een product wilt aanschaffen of een reparatie wilt betalen, wordt u automatisch doorverwezen naar een beveiligde betaalomgeving.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt er gekeken welke betaalgegevens er moeten worden verstrekt. SIGMA biedt de volgende betaalmethodes aan:

 1. iDeal
 2. Mastercard of Visa
 3. Bancontact

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website en diensten van SIGMA zo optimaal mogelijk te kunnen laten werken – om diensten te beveiligen en pagina’s goed te weergeven – heeft SIGMA bepaalde informatie nodig. SIGMA verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website en diensten.

 1. de pagina’s die u op de website bezoekt en hoe lang je op bepaalde pagina’s blijft;
 2. de wijze waarop u op de website terecht bent gekomen;
 3. het IP-adres van uw computer (nummer van de computer waarmee de computer geïdentificeerd kan worden);
 4. het ClientID (een uniek nummer waaraan een individuele gebruiker, apparaat of browser kan worden herkend);
 5. het type en versie browser (computerprogramma om internetpagina’s te kunnen bekijken);
 6. de taal waarin de browser is ingesteld;
 7. de resolutie van uw beeldscherm (een beeldscherm bestaat uit pixels. Het aantal pixels op een beeldscherm bepaalt (mede) de scherpte van het beeld. De resolutie zegt wat over het aantal pixels van het beeldscherm);
 8. of JavaScript is ingeschakeld;
 9. het computersysteem dat je gebruikt.
   
 10. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SIGMA deze?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan

 1. Voor welke doeleinden kan SIGMA de verzamelde informatie gebruiken?

SIGMA kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het leveren van service en ondersteuning via de MySIGMA omgeving;
 2. Om u informatie toe te zenden omtrent service of afgenomen producten;
 3. Het opstellen van geanonimiseerde statistische data over uw gebruik van onze website en diensten;
 4. Om onze website en diensten te verbeteren;
 5. Om misbruik van diensten en onze website te signaleren;
 6. Uw gegevens verstrekken aan derden om onze diensten te verlenen, indien u daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Nieuwsbrief

SIGMA houdt u graag op de hoogte van alle productontwikkelingen of diensten. Indien er bijvoorbeeld een nieuw product wordt geïntroduceerd of er een servicemededeling is voor uw product, kan SIGMA hier u van op de hoogte berengen. Bij het aanmaken van uw persoonlijke account kunt u aangeven of u een nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt uw voorkeur te allen tijde wijzigen in uw persoonlijke  MySIGMA account. Tevens biedt SIGMA u de mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Service en ondersteuning

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens een reparatie of garantie-aanvraag, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Statistiek en verbetering

SIGMA gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede de beveiliging van diensten. Het kan zijn dat deze gegevens aan derden worden verstrekt; dit gebeurt volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar (geen persoonsgegevens) tot uw persoon.

Daarnaast houdt SIGMA bezoekgegevens bij om de belangstelling voor verschillende onderdelen van de website te meten. Hierdoor kan SIGMA haar website aanpassen aan de belangstelling en ervaring van de bezoekers.

Gebruik door derden

SIGMA kan uw gegevens aan derden verstrekken, zolang dit nodig is voor het verlenen van diensten.  SIGMA kan bijvoorbeeld uw gegevens verstrekken aan een payment service provider om een betaling uit te kunnen voeren.

Tot slot kan SIGMA uw gegevens verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee je onze website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. SIGMA heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die via de website van SIGMA zijn verkregen.  SIGMA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking / en of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5.              Op welke wijze beschermt SIGMA uw persoonlijke informatie?

SIGMA zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of  tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om uw gegevens te beveiligen maakt SIGMA gebruik van de onderstaande technische maatregelen:

 1. SSL – de communicatie met de website(s) van SIGMA verloopt via een beveiligde en versleutelde verbinding;
 2. Encryptie van het wachtwoord – het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.

6.              Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt zelf alle gegevens die zijn opgeslagen in uw MySIGMA account inzien en aanpassen. Als u gegevens wilt inzien die SIGMA over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage indienen. Dit verzoek kan worden verstuurd naar foto@sigmabenelux.com SIGMA zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kunt u hiertoe een verzoek doen bij SIGMA via foto@sigmabenelux.com

U kunt SIGMA verzoeken gegevens te wijzigen, verbeteren, aanpassen, verwijderen of af te schermen. SIGMA zal binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren. Indien SIGMA uw verzoek afwijst, wordt er aangegeven waarom uw verzoek wordt afgewezen.

7.              Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en worden bekend gemaakt op de website of via directe berichtgeving aan u.

8.              Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar foto@sigmabenelux.com

Altijd als eerste op de hoogte

Met de SIGMA nieuwsbrief blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws,
interessante workshops, leuke acties, nieuwe producten en veel meer.