Privacyverklaring SIGMA Benelux B.V.

1. Wie is SIGMA Benelux B.V.

SIGMA Benelux B.V. (hierna SIGMA) is exclusief importeur en distribiteur van objectieven (lenzen), camera’s en accessoires van het merk SIGMA in België, Nederland en Luxemburg.

Naast de import en distributie is SIGMA verantwoordelijk voor after sales service, welke wordt uitgevoerd door haar eigen servicecentrum in Houten, Nederland.

SIGMA Benelux is een besloten vennootschap (B.V.) en gevestigd in Houten aan De Bouw 1B (3991SX). SIGMA is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30101250.

2. Welke informatie wordt door SIGMA verzameld en verwerkt?

MySIGMA
Via uw persoonlijke MySIGMA account krijgt u toegang tot uw productregistraties, webshop bestellingen en kunt u service aanvragen doen.

Om een MySIGMA account aan te maken heeft SIGMA de volgende gegevens nodig:

 1. E-mailadres

 2. Wachtwoord

 3. Voornaam

 4. Achternaam

Garantie aanvragen, bestellingen plaatsen of een reparatie aanvraag indienen

Wanneer u een product registreert, een aankoop op onze webshop doet of een reparatie-aanvraag indient, heeft SIGMA onderstaande gegevens nodig om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.


Persoonsgegevens:      Voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres

Bedrijfsgegevens:         Rechtsvorm, bedrijfsnaam, adres, postcode plaats, contactpersoon c.q. vertegenwoordigingsbevoegde, telefoonnummer en e-mailadres

Betalingsgegevens:       Indien u een product wilt aanschaffen of een reparatie wilt betalen, wordt u automatisch doorverwezen naar een beveiligde betaalomgeving.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt er gekeken welke betaalgegevens er moeten worden verstrekt. SIGMA biedt de volgende betaalmethodes aan:

 1. iDeal

 2. Mastercard of Visa

 3. Bancontact

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website en diensten van SIGMA zo optimaal mogelijk te kunnen laten werken – om diensten te beveiligen en pagina’s goed te weergeven – heeft SIGMA bepaalde informatie nodig. SIGMA verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website en diensten:

 1. de pagina’s die u op de website bezoekt en hoe lang je op bepaalde pagina’s blijft;

 2. de wijze waarop u op de website terecht bent gekomen;

 3. het IP-adres van uw computer (nummer van de computer waarmee de computer geïdentificeerd kan worden);

 4. het ClientID (een uniek nummer waaraan een individuele gebruiker, apparaat of browser kan worden herkend);

 5. het type en versie browser (computerprogramma om internetpagina’s te kunnen bekijken);

 6. de taal waarin de browser is ingesteld;

 7. de resolutie van uw beeldscherm (een beeldscherm bestaat uit pixels. Het aantal pixels op een beeldscherm bepaalt (mede) de scherpte van het beeld. De resolutie zegt wat over het aantal pixels van het beeldscherm);

 8. of JavaScript is ingeschakeld;

 9. het computersysteem dat je gebruikt

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt SIGMA deze?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan

4. Voor welke doeleinden kan SIGMA de verzamelde informatie gebruiken?

SIGMA kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het leveren van service en ondersteuning;

 2. Om u informatie toe te zenden omtrent service of afgenomen producten;

 3. Het opstellen van geanonimiseerde statistische data over uw gebruik van onze website en diensten;

 4. Om onze website en diensten te verbeteren;

 5. Om misbruik van diensten en onze website te signaleren;

 6. Uw gegevens verstrekken aan derden om onze diensten te verlenen, indien u daar toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Nieuwsbrief

SIGMA houdt u graag op de hoogte van alle productontwikkelingen of diensten. Indien er bijvoorbeeld een nieuw product wordt geïntroduceerd of er een servicemededeling is voor uw product, kan SIGMA hier u van op de hoogte berengen. Bij het aanmaken van uw persoonlijke account kunt u aangeven of u een nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt uw voorkeur te allen tijde wijzigen in uw persoonlijke omgeving. Tevens biedt SIGMA u de mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Service en ondersteuning

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens een reparatie of garantie-aanvraag, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Statistiek en verbetering

SIGMA gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede de beveiliging van diensten. Het kan zijn dat deze gegevens aan derden worden verstrekt; dit gebeurt volledig geanonimiseerd en niet herleidbaar (geen persoonsgegevens) tot uw persoon.

Daarnaast houdt SIGMA bezoekgegevens bij om de belangstelling voor verschillende onderdelen van de website te meten. Hierdoor kan SIGMA haar website aanpassen aan de belangstelling en ervaring van de bezoekers.

Gebruik door derden

SIGMA kan uw gegevens aan derden verstrekken, zolang dit nodig is voor het verlenen van diensten.  SIGMA kan bijvoorbeeld uw gegevens verstrekken aan een payment service provider om een betaling uit te kunnen voeren.

Tot slot kan SIGMA uw gegevens verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee je onze website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. SIGMA heeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op gegevens die via de website van SIGMA zijn verkregen.  SIGMA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking / en of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt SIGMA uw persoonlijke informatie?
SIGMA zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of  tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om uw gegevens te beveiligen maakt SIGMA gebruik van de onderstaande technische maatregelen:

 1. SSL – de communicatie met de website(s) van SIGMA verloopt via een beveiligde en versleutelde verbinding;
 2. Encryptie van het wachtwoord – het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt zelf alle gegevens die zijn opgeslagen in uw MySIGMA account inzien en aanpassen. Als u gegevens wilt inzien die SIGMA over u heeft vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage indienen. Dit verzoek kan worden verstuurd naar foto@sigmabenelux.com SIGMA zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Indien u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kunt u hiertoe een verzoek doen bij SIGMA via foto@sigmabenelux.com

U kunt SIGMA verzoeken gegevens te wijzigen, verbeteren, aanpassen, verwijderen of af te schermen. SIGMA zal binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren. Indien SIGMA uw verzoek afwijst, wordt er aangegeven waarom uw verzoek wordt afgewezen.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en worden bekend gemaakt op de website of via directe berichtgeving aan u.

8. Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar foto@sigmabenelux.com

Please replace this text with you Privacy Policy. Please add any additional cookies your website uses below (e.g. Google Analytics).

This privacy policy sets out how this website (hereafter "the Store") uses and protects any information that you give the Store while using this website. The Store is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. The Store may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.

What we collect

We may collect the following information:

 • name
 • contact information including email address
 • demographic information such as postcode, preferences and interests
 • other information relevant to customer surveys and/or offers

For the exhaustive list of cookies we collect see the List of cookies we collect section.

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

 • Internal record keeping.
 • We may use the information to improve our products and services.
 • We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.
 • From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone, fax or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

 • whenever you are asked to fill in a form on the website, look for the box that you can click to indicate that you do not want the information to be used by anybody for direct marketing purposes
 • if you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by letting us know using our Contact Us information

We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting if you tell us that you wish this to happen.

You may request details of personal information which we hold about you under the Data Protection Act 1998. A small fee will be payable. If you would like a copy of the information held on you please email us this request using our Contact Us information.

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible, at the above address. We will promptly correct any information found to be incorrect.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.
© SIGMA Benelux B.V.